Administratorem danych osobowych jest Zespoł Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Administrator danych zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane legalnie na podstawie art. 6 i 9 RODO, zakres danych osobowych jest adekwatny do celów przetwarzania, z zachowaniem zasady minimalizacji danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez konkretnie określony czas, z uwzględnieniem zasad określonych w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, a wobec osób, których dane są przetwarzane wykonano obowiązek informacyjny (art. 12, 13, 14 RODO) wraz ze wskazaniem im: prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, „bycia zapomnianym”. Zapewniono ochronę danych osobowych w przypadku powierzenia danych w postaci umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi (art. 28 RODO). Administrator prowadzi także Rejestr Czynności Przetwarzania danych z godnie a art. 30 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku jest Dariusz Zieliński,

Kontakt z IOD pod numerem telefonu: 56 474 28 87 lub

 admin

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 maj 2018 09:05 Dariusz Zieliński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 09:06 Dariusz Zieliński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 09:06 Dariusz Zieliński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 czerwiec 2018 09:17 Dariusz Zieliński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 czerwiec 2018 09:17 Dariusz Zieliński
Artykuł został zmieniony. środa, 03 lipiec 2019 14:48 Dariusz Zieliński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 luty 2024 08:12 Dariusz Zieliński