publiczne

 

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzetniku ogłasza przetarg : 

"Dostawa opału drzewnego–pelletu wraz z transportem i rozładunkiem do kotłowni Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w sezonie grzewczym 2023/2024"

Postepowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia, gdzie znajduje się ogłoszenie oraz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. 

Link do postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5a9266b-0e80-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty